استخدام پيماني در دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در تهران و شهرستان نور و حومه، اطلاعيه استخدامي منتشر نموده است.


به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه 16 نفر از كاركنان مورد نياز استان تهران و 3 نفر جهت خدمت در شهرستان نور و حومه را از ميان دانش‌آموختگان واجدشرايط و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، انتخاب و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد.


بر اين اساس، از دارندگان مدرك ليسانس در رشته‌هاي مهندسي صنايع، مديريت امور فرهنگي، برنامه‌ريزي امور فرهنگي، حقوق، مرتع و آبخيزداري، فيزيك، اقتصاد، مديريت، حسابداري، تئاتر، شهرسازي، برنامه‌ريزي شهري، مكانيك (گرايش طراحي كاربردي، ساخت و توليد، هوافضا)، مهندسي شيمي، مهندسي مواد، مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي (گرايش دستگاه‌هاي تراش)، باستان‌شناسي، روان‌شناسي عمومي يا باليني، شيمي، آمار، آمار و رياضي، ژنتيك و علوم سلولي و مولكولي دعوت به همكاري مي‌شود.


در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن 34 سال اعلام شده است.


متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 436 نشريه بازاركار مورخ 18/1/88 مراجعه و حداكثر تا بيست و هفتم فروردين ماه نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند