آموزش مجازی از مهر امسال، استادان می توانند از منزل خود، مطالب درسی را به دانشجویان حتی در دورترین نقاط، ارائه دهند.
به گزارش شبکه خبر ، سید محمد حسینی امروز در مراسم تجلیل از استادان نمونه این دانشگاه، افزود: برخی فكر می كنند دانشگاه پیام نور تنها به مسائل كمی می‌پردازد اما باید گفت علاوه بر توسعه كمی، رشد كیفی نیز به ویژه در سال های اخیر مد نظر بوده است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: در زمینه كوتاه كردن مدت پروژه‌ها كارهای زیادی انجام شده به گونه ای كه تعدادی از پروژه ها كه در سال 86 كلنگ آن زده شد ، در سال 87 مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت.

حسینی یادآور شد: مباحث فرهنگی نیز در دانشگاه پیام نور به طور جدی پیگیری می‌شود و امسال دانشگاه پیام نور میزبان دانشگاه‌های باز كشورهای آسیایی و بعضی از كشورهای اروپایی خواهد بود.