244 هزار مؤسسه غير انتفاعي در كشور فعاليت مي‌كنند

خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر آموزش‌هاي آزاد، غير انتفاعي و غير دولتي وزارت علوم گفت: در حال حاضر 244 هزار مؤسسه غير انتفاعي غير دولتي در كشور فعاليت مي‌كنند كه برخي به صورت دانشگاه مجوز قطعي دريافت كرده‌اند.


غلامعلي نادري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اين‌كه دفتر آموزش‌هاي آزاد وزارت علوم در 2 بخش مؤسسات آموزش‌هاي آزاد و دانشگاه‌ها و مؤسسات غير انتفاعي فعاليت مي‌كند، افزود: در بخش مؤسسات آزاد در حال حاضر 110 مؤسسه مجوز قطعي برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دارند.
وي با تأكيد بر اينكه 75 مؤسسه هنوز مجوز برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دريافت نكرده‌اند، گفت: مؤسساتي كه هنوز مجوز برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دريافت نكرده‌اند بايد اين مجوز را هر چه زودتر بگيرند.
مدير كل دفتر آموزش‌هاي آزاد و غير انتفاعي وزارت علوم با بيان اين‌كه 106 مؤسسه مجوز اصولي برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دارند، اظهار داشت: اين مؤسسات بايد پس از طي مراحل مجوز قطعي دريافت كنند.