دكترا دانشجو مي‌پذيرند،نيز مي‌توانند درخواست خود را جهت بررسي ارسال كنند.


براي کسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم به لينک زير مراجعه نماييد.

http://news.um.ac.ir/news-files-news2195.pdf