استخدام مي کند


رشته هاي مورد نياز (دکتري)


مهندسي کامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار) 1 نفر


مهندسي برق (الکترونيک) 1 نفر


مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي ، تبديل انرژي) 1 نفر


مهندسي صنايع 1 نفر


حسابداري 1 نفر


متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 9-02144220677 تماس حاصل نمايند .

http://ebo.iau.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3233&mode=thread&order=0&thold=0