بورس دكتراي خارج از كشور وزارت علوم، گفت: دانشگاهها بايد اسامي افراد واجد شرايط دريافت بورس را تا نيمه ارديبهشت ماه به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج معرفي كنند.

دكتر محمود ملاباشي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: وزارت علوم در نظر دارد جهت تامين اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به تعدادي محدود از داوطلبان واجد شرايط، بورس تحصيلي دكتري خارج در رشته‌هاي اولويت دار اعطا كند،بر اين اساس دانشگاهها بايد حداكثر تا 15 ارديبهشت افراد واجد شرايط را با ارائه مدارك مويد دارا بودن شرايط دستورالعمل مربوطه جهت بررسي و اتخاذ تصميم به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج معرفي كنند.

وي افزود: اعطاي بورس فقط به رشته‌هاي تحصيلي اولويت دار و به افراد واجد شرايط تعلق مي‌گيرد و ضرورت دارد دانشگاهها از معرفي افراد فاقد اين شرايط و يا رشته‌هاي غير اولويت دار جداً خودداري كنند.


شرط سني براي متقاضيان بورس

وي با بيان اينكه حداکثر سن متقاضيان بورس 32 سال تمام در زمان تقاضا است، گفت: حداكثر سن داوطلب در برخي شرايط قابل افزايش است، بر اين اساس شرط سني براي مربيان رسمي و رسمي -آزمايشي دانشگاهها حداكثر سن35 سال، براي جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 50 درصد به بالا حداكثرسن 35 سال، جانبازان 50 درصد به بالا حداکثرسن 37 سال و جانبازان 70 درصد به بالا حداكثر40 سال، براي آزادگان32 سال به اضافه مدت زمان دوره اسارت، حداكثر 35 سال و براي رزمندگان32 سال به اضافه دو برابر مدت شركت در جنگ تحميلي حداكثر35 سال تعيين شده است.


واجدين شرايط دريافت بورس خارج از كشور

وي با اشاره به واجدين شرايط دريافت بورس خارج از كشور، اظهار كرد: نفرات اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد در هر رشته با تأييد سازمان سنجش، احراز رتبه اول در هر يک از رشته‌هاي تخصصي داراي اولويت بورس در مقطع کارشناسي ارشد با تأييد دانشگاه محل فارغ التحصيلي، دارا بودن حداقل 1 مقاله چاپ شده در مجلات علمي– پژوهشي، نفرات رتبه اول تا سوم المپياد‌هاي علمي دانشجويي كشور با تأييد سازمان سنجش، دانشجويان نمونه كشوري در مقطع كارشناسي ارشد، مربيان آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي که حداقل 60 درصد امتياز جدول ارتقا را با تأييد هيأت مميزه مربوط کسب كرده باشند و افرادي که داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه‌هاي ايثارگري، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و فناوري مي‌باشند، برخي از اين افراد هستند.

وي افزود: البته اين افراد بايد پس از تشکيل پرونده در اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج، برجسته بودن آنها در زمينه‌هاي فوق توسط کميته‌هاي تخصصي، اداره كل و شوراي مرکزي بورس احراز شود.

دكتر ملاباشي با اشاره به حداقل معدل لازم براي متقاضيان بورس، گفت: حداقل معدل لازم براي فارغ التحصيلان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد به ترتيب 14 و 16 يا معادل آن مي‌باشد.


شرايط اعزام بورسيه‌ها

وي در خصوص شرايط اعزام، تصريح كرد: قبولي در مصاحبه بررسي صلاحيتهاي علمي- مدرسي داوطلبان حائز شرايط، کسب حداقل نمره زبان مورد نياز براي اعزام و سپردن وثيقه ملكي كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي‌شود، برخي از شرايط اعزام است.


اولويت بورس با دانشگاههاي مجري دوره دكتري است

معلاون دانشجويي وزارت علوم، تصريح كرد: اولويت شرط اعزام دانشجو براي دانشگاههاي مجري دوره دكتري است، لذا دانشگاههاي مجري دوره دكتري فقط در رشته هايي كه دوره دکترا را دارا مي باشند ميتوانند داوطلب واجد شرايط معرفي نمايند.

وي با بيان اينكه دستورالعمل و فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور براي سال 1388 در سايت اينترنتي اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور به نشاني www.iranscholarship.net قراردارد، گفت: ضروريست فرمهاي مربوطه پس از تكميل و تائيد هيأت اجرايي جذب دانشگاهها و با امضاي رييس دانشگاه بايد به وزارت علوم ارسال شود و دانشگاههايي كه مدارك داوطلبان را در مهلت تعيين شده ارسال نكنند سهميه آنان بين دانشگاههاي كه قبل از مؤعد مقرر مدارك را ارسال داشته‌اند توزيع خواهد شد.

دكتر ملاباشي در خاتمه تصريح كرد: فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ارشد که تا تاريخ 31 تير 88 فارغ‌التحصيل خواهند شد و واجد شرايط اختصاصي جهت استفاده از بورس خارج از كشور مي‌باشند،مي‌توانند براي دريافت بورس اقدام كنند.


اعلام نتايج نهايي بورس 88 تا تير ماه

گفتني است پيش از اين، دكتر متكان مديركل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم با اشاره به جزييات و ظرفيت بورس 88 از پذيرش 250 دانشجوي بورس بلند مدت در سال 88 و افزايش 10 درصدي مقرري دانشجويان بورسيه خارج از كشور خبر داده بود.

همچنين وي با بيان اينكه در هفته اول خرداد ماه مصاحبه متقاضيان بورس انجام مي‌شود، اظهار كرد: اسامي پذيرفته شدگان بورس 88 تا تيرماه اعلام مي‌شود.