ستخدام شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران

اخبار استخدام


شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ،‌جهت تکمیل کادر فنی نظارت مقیم در شهر سمنان و تهران از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر با تخصص و سوابق ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.
-1ناظر ساختمان / مهندس عمران / 20-15 سال سابقه کار / محل خدمت در سمنان
-2ناظر معماری / مهندس معماری / 15- 10 سال سابقه کار / محل خدمت در سمنان
-3ناظر تاسیسات مکانیکی / مهندس تاسیسات / 15-10 سال سابقه کار / محل خدمت در سمنان
-4ناظر تاسیسات برقی / مهندس برق / 15-10 سال سابقه کار / محل خدمت در سمنان
-5تکنسین ساختمان / فوق دیپلم عمران / 15-10 سال سابقه کار / محل خدمت در تهران
-6کارشناس/ مهندس متالوژی / 5-3 سال سابقه کار / محل خدمت در تهران
-7کارشناس ارشد / مهندس مکانیک تاسیسات / سابقه کار 10 سال به بالا / محل خدمت در تهران
-8کارشناس ارشد / مهندس مکانیک جامدات / 5-3 سال سابقه کار / محل خدمت در تهران
-9کارشناس ارشد / مهندس عمران / 5-3 سال سابقه کار / محل خدمت در تهران
-10کارشناس ارشد ، مدیر پروژه / کارشناس ارشد یا دکترای مالی / 5-3 سال سابقه کار / محل خدمت در تهران


نحوه تماس:
فاکس:‌ 88780143
آدرس الکترونیکی : hr@iic-idro.com