پذيرش دانشجوي پزشكي از ليسانس اعلام شد
مرحله مصاحبه آزمون 31 ارديبهشت برگزار مي‌شوداسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام شد.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه علوم پزشکي تهران، آزمون مرحله دوم (مصاحبه)، صبح روز پنجشنبه 31 اريبهشت ماه جاري در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار مي‌شود.

شرکت کنندگان در آزمون براي مشاهده نتايج مي توانند به سايت http://education.tums.ac.ir مراجعه کنند.