دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد

مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد.به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي به منظور تقويت و تكميل كادر هيأت علمي خود، با استناد به دستورالعملي مبني بر اعزام دانشجو به خارج از كشور، اقدام به بورس دانشجويان واجد شرايط در رشته‌هاي گروه فني مهندسي، علوم پايه و کشاورزي مي‌كند.

علاقمندان ميتوانند مدارك خود را به نشاني كرمان مركز بينالمللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، دبيرخانه شوراي بورس و استخدام اعضاي هيأت علمي ارسال كنند.