استخدام مهندس عمران در شرکت مشاور نفت و پتروشیمیمهندس عمران با حداقل 4 سال سابقه مفید طراحی سازه و فونداسیونهای پروژه های نفتی و پتروشیمی در دفتر تهران
email:r-motevalli@med-co.ir