پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي طب سنتي از سال جاري

وزارت بهداشت اعلام کرد: پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي طب سنتي در آبان ماه سال جاري همزمان با برگزاري آزمون دکتري تخصصي رشته هاي علوم پزشکي انجام مي گيرد.


به گزارش خبرنگار مهر، دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مکمل اعلام کرد: با توجه به موافقت شوراي گسترش، شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي و معاونت آموزشي وزارت بهداشت با ارتقاي مقطع طب سنتي به دکتري تخصصي، پذيرش دانشجو در دکتري تخصصي طب سنتي از سال جاري انجام مي گيرد.


دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مکمل يادآور شده است : آزمون پذيرش در اين رشته همزمان با آزمون دکتري تخصصي علوم پزشکي برگزار مي شود.


آزمون پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي Ph.D رشته هاي علوم پزشکي در روز جمعه 8 آبان سال جاري برگزار خواهد شد.