بورسيه دانشجويان دکترا، گفت: دانشگاه در حال حاضر حدود80 درصد دانشجويان دکترا را تنها در رشته‌ها و واحدهاي مورد نياز بورسيه مي‌کند.


دکتر عبدالله جاسبي با بيان اينکه دانشگاه در حال حاضر حدود80 درصد دانشجويان دکترا را فقط در رشته‌ها و واحدهاي مورد نياز بورسيه مي‌کند، تصريح کرد: البته برخي دانشجويان علاقمندند که تنها در واحدهاي دانشگاهي تهران بورسيه شوند که ما نمي‌توانيم اين کار را انجام دهيم.


وي درعين حال خاطر نشان کرد: در صورتي که دانشجوي دکترايي آمادگي رفتن به هر جايي که دانشگاه تعيين کند را داشته باشد وي را بورسيه خواهيم کرد.


رييس دانشگاه آزاد در خاتمه در خصوص ارتقاي کيفيت دانشگاه متناسب با ميزان شهريه‌اي که از دانشجويان دريافت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: دانشگاه درصدد ارتقاي کيفيت خود است، البته دانشجويان اين دانشگاه هم بايد در مقابل هجمه‌هايي که به دانشگاه نسبت داده مي‌شود از دانشگاه حمايت کنند.

http://ebo.iau.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3163&mode=thread&order=0&thold=0