برگزاري نخستين آزمون دکتري تخصصي دانشگاه صنعتي بابل در ارديبهشت 88

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاريدانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر شکراله شکري رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ازاجراي آزمون دکتري تخصصي دانشگاه صنعتي بابل براي نخستين بار پس از مستقل شدن اين مرکز دانشگاهي خبر داد و گفت: اين آ‍زمون ارديبهشت ماه امسال به منظور پذيرش دانشجوي دکتري در رشته‌هاي مهندسي عمران گرايش سازه، مهندسي شيمي گرايش بيوتکنولوژي، مهندسي مکانيک گرايش‌هاي تبديل انرژي، ساخت و توليد و طراحي کاربردي ومهندسي برق برگزار مي‌شود.


وي افزود:‌همچنين دانشکده علوم پايه به عنوان پنجمين دانشکده دانشگاه صنعتي بابل راه‌اندازي خواهد شد.


رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل درخاتمه افزايش شمار دانشکده‌هاي موجود را يکي از سياست‌هاي اساسي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برشمرد و اظهار داشت: براساس سند چشم انداز 20 ساله دانشگاه، ‌ايجاد 22 دانشکده تخصصي پيش بيني شده است