اخبار دکتریدبير شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، تخصصي و بهداشت با اشاره به ابلاغ دوره آموزشي پست دکتري در علوم پايه پزشکي از اعلام آمادگي دو دانشگاه براي ايجاد اين دوره و پذيرش دانشجو در اين مقطع خبر داد.


دکتر محمدحسين اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو دانشگاه به تازگي اعلام آمادگي کرده اند که دوره پست دکتري را راه اندازي کنند و تا يک ماه آينده دو رشته را براي اين دوره معرفي مي کنند.


وي اضافه کرد: دوره پست دکتري براي اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و توسعه علمي کشور تعريف شده است. در اين دوره اساتيدي که داراي پشتوانه تحقيقاتي هستند مي توانند از اعضاي هيئت علمي ديگر به جاي کارآموزان خود با تعريف يک پروژه تحقيقاتي مشترک بهره گيرند و هر دو عضو هيئت علمي مي توانند در پايان طرح تحقيقاتي خود از نتايج آن بهره ببرند.


اسدي خاطرنشان کرد: اين دوره آموزشي به دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور ابلاغ شده است و دانشگاه ها مي توانند متولي طرح را تعيين کنند.


به گزارش مهر، دوره تکميلي پژوهشي علوم پزشکي با عنوان "پست دکتري" Post doctorate سال گذشته از سوي وزارت بهداشت تصويب شد. اين دوره به منظور ارتقاي توانايي هاي پژوهشي دارندگان مدرک دکتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پزشکي و يا دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي باليني در يک زمينه خاص در دانشگاههاي علوم پزشکي يا مراکز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت اجرا مي شود.