دانشگاه آزاد واحد دزفول از دارندگان دکتری و یا دانشجویان دکتری در رشته های علوم سیاسی، اخلاق، قرآن و حدیث و تاریخ در گروه معارف اسلامی با اعطای تسهیلات بورسیه و ... هیأت علمی جذب می کند.

دوستانی که دارای شرایط فوق هستند می توانند با شماره 06416269322 (معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی) تماس بگیرند.