استخدام جهت همکاری در شرکت ایران سیستمشرکت ایران سیستم جهت تکمیل کادر فنی خود از متقاضیان دارای شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:


کارشناس نرم افزار مسلط به برنامه نویسی به زبان C#: ترجیحا آشنا به سیستم های منابع انسانی با حداقل 2 سال سابقه کار

کارشناس نرم افزار مسلط به زبان Crystal Report-SQL Server-VB6 جهت امور نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

کارشناس یا کاردان کامپیوتر (آقا) مسلط به Windows آشنا به SQL Server و نصب سخت افزار و شبکه باحداقل 2 سال سابقه کار مرتبط


متقاضیان می باید مشخصات و سوابق کاری خود را ظرف حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی به پست الکترونیکی Info@iransystem.com ارسال نمایند.