پذيرش دانشجوي دكترا در دانشگاه تهران بدون شركت در آزمون اختصاصي، گفت: اسامي پذيرفته شدگان اين دوره همزمان با نتايج نهايي آزمون دكتراي دانشگاه اواخر خرداد ماه اعلام مي‌شود.

دكتر كمره‌اي در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: دانشگاه تهران در راستاي اجراي دستورالعمل پذيرش برگزيدگان علمي براي دوره دكتري (phd) بدون شركت در آزمون اختصاصي، مصوب 8 خرداد 87 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه براي سال تحصيلي 89-88 با رعايت شرايط دانشجو مي‌پذيرد.

وي با اشاره به شرايط اوليه پذيرش در اين دوره‌، گفت: دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها با حداقل2 مقاله مطابق ليست مجلات معتبر علمي پژوهشي ملي و بين المللي و همچنين دانشجويان نمونه كشوري دوره كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و داراي حداقل يك مقاله چاپ شده مي‌توانند در اين دوره‌ها شركت كنند.

وي افزود: متقاضي در زمان شروع به تحصيل در دوره دكترا بايد از دوره كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده و بيش از سه نيمسال از زمان فراغت از تحصيل وي نگذشته باشد، همچنين متقاضي بايد تحصيلات دوره كارشناسي ارشد را طي شش نيمسال به پايان رسانده باشد.

به گفته وي، همچنين دانشجويان دوره دكتراي حرفه‌اي لازم است تحصيلات خود را حداكثر طي 14 نيمسال به پايان رسانده باشند.

كمره‌اي با اشاره به ساير شرايط پذيرش در اين دوره، تصريح كرد: معدل كل دوره كارشناسي ارشد متقاضي بدون احتساب نمره پايان نامه حداقل بايد 17 باشد و پايان نامه دوره كارشناسي ارشد وي با درجه عالي ارزشيابي شده باشد.

وي با اشاره به مدارك لازم براي اين دوره‌ها گفت: اصل و كپي شناسنامه، اصل و كپي گواهي پايان تحصيلات دوره كارشناسي ارشد، اصل و كپي ريز نمرات تاييد شده دوره كارشناسي ارشد، اصل و كپي ريز نمرات تاييد شده دوره كارشناسي، اصل و كپي مجلات معتبر علمي پژوهشي كه مقاله‌هاي متقاضي در آن چاپ شده باشد و اصل و تصوير گواهي پذيرش قطعي براي مقاله چاپ نشده برخي از مدارك لازم براي اين دوره است.

وي با اشاره به مهلت ارسال مدارك متقاضيان اين دوره، گفت: متقاضيان واجد شرايط بايد از 12 ارديبهشت تا 6 خرداد براي تحويل مدارك لازم و تكميل فرم تقاضاي پذيرش به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران مراجعه كنند.

دكتر كمره‌اي در خاتمه تصريح كرد: پذيرش نهايي پس از اعلام نظر دانشگاه انجام مي‌شود لذا داشتن شرايط اوليه تحويل مدارك به منزله پذيرش قطعي تلقي نمي‌شود و پذيرفته شدگان نهايي بايد حداكثر تا قبل از امتحان جامع حدنصاب قبولي نمره زبان خود را به دانشگاه ارائه كنند.