ايجاد دانشكده علوم پايه در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلدانشكده علوم پايه در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با سه گرايش رياضي، فيزيك و شيمي پس از گذراندن مراحل صدور مجوز، راه اندازي خواهد شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا ،رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني در نشست مطبوعاتي به خبرنگاران حوزه آموزش عالي رسانه‌هاي كشور ، گفت: راه اندازي دانشكده علوم پايه به عنوان پنجمين دانشكده دانشگاه صنعتي بابل راه اندازي خواهد شد.
شكراله شكري افزايش شمار دانشكده‌هاي موجود را يكي از سياست‌هاي اساسي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برشمرد و اظهار داشت: براساس سند چشم انداز ‪ ۲۰ساله دانشگاه، ايجاد ‪ ۲۲دانشكده تخصصي پيش بيني شده است.
وي با اشاره به گذشت يك سال از فعاليت دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به عنوان يك واحد دانشگاهي مستقل تاكيد كرد: فروردين سال گذشته با تصويب شوراي گسترش وزارت علوم، تفكيك مجتمع عالي نوشيرواني بابل از دانشگاه مازندران صورت گرفت و از آن زمان تاكنون اقدامات قابل توجهي از جمله تدوين چشم انداز توسعه ‪ ۱۰ساله و ‪ ۲۰ساله دانشگاه به سرانجام رسيده است.
شكري، گرفتن مجوز تاسيس پارك علم و فناوري، اجراي چهار پروژه عمراني شامل مسجد، كتابخانه مركزي، خوابگاه دانشجويي و مجتمع كلاسي، برگزاري مسابقات دانشجويي روباتيك، برگزاري كنفرانس‌هاي ساخت و توليد و ديناميك شاره ها را به عنوان برنامه‌هاي در دست اقدام دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در سال ‪ ۸۸معرفي كرد.
وي همچنين از اجراي آزمون دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي بابل براي نخستين بار پس از مستقل شدن اين مركز دانشگاهي خبر داد و گفت: اين آزمون ارديبهشت ماه امسال به منظور پذيرش دانشجوي دكتري در رشته‌هاي مهندسي عمران گرايش سازه، مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي، مهندسي مكانيك گرايش هاي تبديل انرژي، ساخت و توليد و طراحي كاربردي و مهندسي برق برگزار مي شود.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نيز در اين نشست، زمان برگزاري دوازدهمين كنفرانس ديناميك شاره‌ها را از ‪ ۸تا ‪ ۱۰ارديبهشت ماه امسال اعلام كردو گفت: از مجموع ‪ ۶۵۴چكيده مقاله ارسالي به دبيرخانه جشنواره، پس از طي چندين مرحله داوري، تعداد ‪ ۴۸مقاله مختلف جهت ارائه در كنفرانس به صورت زبان انگليسي پذيرفته شدند.
به گفته كورش صديقي در سال گذشته تعداد ‪ ۶۶مقاله ‪ ISIتوسط اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به چاپ رسيده و اين استادان تعداد ‪۶۴ مقاله در كنفرانس‌هاي خارجي و ‪ ۹۶مقاله در كنفرانس‌هاي داخلي ارائه كردند وي يادآور شد: طي يك سال گذشته نزديك به يك ميليارد تومان قرارداد پژوهشي با بخش‌هاي مختلف صنعتي منعقد كرديم كه اعضاي هيات علمي دانشگاه در حال انجام آن‌ها هستند و اين يك رقم قابل توجه به شمار مي‌آيد.
معاون آموزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نيز در اين جلسه از پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مهندسي برق گرايش مخابرات، مهندسي مواد و رياضيات محض براي نخستين بار در اين دانشگاه از مهرماه امسال خبر داد و گفت: علاوه بر اين درصدد هستيم رشته‌هاي كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش زلزله و كارشناسي نقشه برداري را در دانشگاه راه اندازي كنيم.
مجيد تقي زاده مازندراني خاطرنشان كرد: افزايش دو برابري اعتبارات پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و افزايش پايان نامه‌هاي دوره دكتري به ميزان سه برابر، يكي از گام‌هاي مثبتي بود كه سال گذشته در راستاي ارتقاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه برداشته شد.
وي در تشريح وضعيت نسبت تعداد اعضاي هيات علمي به تعداد دانشجو در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل اظهار داشت: در حال حاضر به ازاي هر ‪۳۵ دانشجوي روزانه و شبانه، يك عضو هيات علمي در دانشگاه وجود دارد كه اين نسبت با استانداردهاي موجود، فاصله نسبتا زيادي دارد اما اگر تنها آمار دانشجويان روزانه در اين زمينه را به حساب آوريم اين نسبت به ‪ ۱۷دانشجو به ازاي يك عضو هيات علمي خواهيم رسيد كه منطبق بر استانداردها است.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نيز در اين نشست مطبوعاتي گفت: در سال جاري انجمن‌هاي بهينه‌سازي مصرف را در دانشگاه راه اندازي كرديم و در راستاي اصلاح الگوي مصرف، ترويج طرح هوشمندسازي ساختمان ها با هدف استفاده هدفمند از انرژي در محيط دانشگاه را در دستور كار داريم.
حسن اميني راد بهبود وضعيت تغذيه دانشجويان، راه اندازي ايستگاه‌هاي تندرستي در خوابگاه‌هاي دانشجويي و ايجاد خانه فرهنگ را از جمله برنامه هاي سال جاري معاونت دانشجويي و فرهنگي اعلام كرد.