راه‌اندازي6 رشته جديد تحصيلات تكميلي در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأسيس و راه‌اندازي6 رشته جديد در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا موافقت کرد.


به گزارش سرويس «صنفي ـ آموزشي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي موافقت با تأسيس 13 رشته تحصيلي جديد در نشست 28 دي ماه سال گذشته، در شوراي دانشگاه و ارسال به شوراي گسترش آموزش عالي، اين شورا موافقت خود را با راه‌اندازي 6 رشته جديد با عناوين؛ مهندسي کشاورزي با گرايش آبياري، مهندسي معدن با گرايش فرآوري مواد معدني، مهندسي برق و مخابرات و مترجمي زبان عربي در مقطع کارشناسي ارشد و رشته‌هاي تاريخ ايران بعد از اسلام و شيمي گرايش شيمي فيزيک در مقطع دکترا اعلام كرد