رشته كارشناسي ارشد زمين‌شناسي اقتصادي در دانشگاه لرستان راه‌اندازي مي‌شود رشته كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي در دانشگاه لرستان راه‌اندازي مي‌شود.

دكتر شاهرخي معاون آموزشي دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه لرستان، گفت: اخذ رشته‌هاي جديد دانشگاهي در مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري از اهداف اصلي دانشگاه است.

وي با بيان اينكه اخذ رشته‌هاي جديد موجب اشتغال زايي جمعي از جوانان فرهيخته لرستان مي شود، اظهار داشت: اين مهم رشد و توسعه علمي، فرهنگي و صنعتي استان را به دنبال دارد.

وي ادامه داد : غير از رشته زمين شناسي اقتصادي براي اخذ 5 رشته ديگر نيز اقدامات موثري انجام شده كه تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري مجوز رشته‌هاي فوق صادر مي‌شود.

گفتني است رشته زمين شناسي اقتصادي، بيست و سومين رشته‌اي است كه طي 3 سال اخير به مجموعه رشته‌هاي آموزشي دانشگاه لرستان افزوده شده است