استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی – بازرگانی


شرکت معتبر تولیدی – بازرگانی استخدام می نماید:


Å مهندس برق: آشنا به زبان انگلیسی با حداقل 3 سال سابقه کار


Å مهندس کامپیوتر: آشنا به نگهداری در واحد IT


Å منشی خانم: مسلط به تایپ، انگلیسی و زبان انگلیسی آشنا به امور اداری


واجدین شرایط سوابق خود را از طریق نمابر 22256948 ارسال فرمایند.


(محل کار میرداماد – میدان مادر)