اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی اعلام شد
اصلاحات دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاحات دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1388 بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

داوطلبان اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور را مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.