اعلام ظرفيت پذيرش دوره تکميلي تخصصي پزشکي
ظرفيت پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي پزشکي (فلوشيپ) براي آزمون ارديبهشت ماه از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفيت پذيرش دستيار در دوره هاي تکميلي تخصصي پزشکي (فلوشيپ) از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي 186 نفر تعيين شده است و آزمون ورود به اين دوره نيز 31 ارديبهشت ماه سال جاري به صورت غيرمتمرکز در دانشگاههاي پذيرنده دستيار فلوشيپ برگزار مي شود.

دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) به مدت يک سال به طول مي انجامد و دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، ايران، شهيد بهشتي، شيراز، زاهدان، يزد، مشهد، اصفهان، تبريز و ارتش اين دوره ها را برگزار مي کنند.


دانشگاه علوم پزشکي ايران بالاترين ميزان پذيرش دستيار در دوره هاي تکميلي تخصصي را در رشته هاي اينترونشنال کارديولوژي، بيماريهاي مادرزادي قلب در بالغين، نارسايي قلب، پيس ميکر و الکتروفيزيولوژي، اکوکارديوگرافي، اينترونشنال کارديولوژي در کودکان و نوزادان، پيوند کليه، آندويورولوژي، جراحي کولورکتال، سوختگي، جراحي درون بين، جراحي دست، جراحي ستون فقرات، قرنيه، ويتره و رتين، درد، بيهوشي قلب، اتولوژي نورواتولوژي، لارنگولوژي و مراقبتهاي ويژه پزشکي (ICU) با پذيرش 57 نفر دارا است.

دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز در رشته هاي استرابيسم، ويتره و رتين، قرنيه، گلوکوم، آنکولوژي زنان، نازايي، پريناتولوژي، پيوند کليه، اوروانکولوژي، اورولوژي اطفال، جراحي سرطان، جراحي عروق، درد، درماتوپاتولوژي، اتولوژي – نورواتولوژي، جراحي سر و گردن، رينولوژي، اينترونشنال کارديولوژي، پيس ‌ميکر و الکتروفيزيولوژي، اکوکارديوگرافي، مراقبتهاي ويژه پزشکي (ICU)، راديولوژي مداخله اي و طب تسکيني 49 نفر را پذيرش مي کند.

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در رشته هاي ارولوژي اطفال، پيوند کليه، اندويورولوژي، ارولوژي ترميمي، درماتوپاتولوژي، مراقبتهاي ويژه پزشکي (ICU)، ويتره و رتين، قرنيه، گلوکوم، اکولوپلاستيک، استريوتاکسي، پاتولوژي اطفال، جراحي دست، جراحي عروق، تروما در جراحي عمومي، اينترونشنال کارديولوژي، پيس ميکر و الکتروفيزيولوژي و درد 38 نفر را مي پذيرد.

همچنين دانشگاه علوم پزشکي شيراز 13 نفر را در رشته هاي قرنيه، استرابيسم، پاتولوژي چشم، پاتولوژي مولکولارسيتوژنتيک، IVF ، پيوند کبد، تروما در جراحي عمومي، جراحي کولورکتال، بيهوشي پيوند اعضاي داخلي شکم و بيهوشي قلب پذيرش مي کند.

دانشگاههاي علوم پزشکي زاهدان، يزد، مشهد، اصفهان، تبريز و ارتش از ديگر دانشگاههاي پذيرنده دستيار دوره تکميلي تخصصي هستند.کمترين ميزان پذيرش در دوره هاي تکميلي (فلوشيپ) سال جاري مربوط به دانشگاه هاي علوم پزشکي زاهدان و ارتش با پذيرش دو نفر در رشته هاي ويتره رتين و روانپزشکي نظامي است. بيشترين پذيرش نيز مربوط به رشته اينترونشنال کارديولوژي و بيهوشي قلب با پيش نياز تخصصي قلب و عروق با 8 نفر است.